ปี 2562

04.12.2562 ตักบาตรวันพุธ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙
29.11.2562 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
           จัดสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรีและชั้นโท ระดับอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒
28.11.2562 ชมรมพุทธศาสน์ ราชสีมาจัดกิจกรรมสวดมนต์เย็นสัปดาห์ที่ 1 ของปีการศึกษา 2/2562
28.11.2562 นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมงานสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์
27.11.2562 การเตรียมความพร้อมสอบนักธรรมชั้นโทของ นศ.ปี3 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
27.11.2562 นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธสัปดาห์ที่1
19.11.2562 นักศึกษาชมรมพุทธศาสน์ราชสีมา รออกร้านขายเฟรนฟรายชีส ลูกชิ้นนึ่งน้ำจิ้มรสเด็ด
11.12.2562 พุทธศาสนศึกษาร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธสัปดาห์ที่3
11-12.12.2562 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
13-15.12.2562 อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รุ่นที่ 5/2562
18.12.2562 พุทธศาสนศึกษาร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธสัปดาห์ที่ 4
- อบรมผู้กำกับลูกเสือ 2562
- ตักบาตรวันพุธและทดลองนวัตกรรม
- กิจกรรมตักบาตรเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
- ทดลองกล้อง
- ทดลองกล้อง2
- ซ้อมรำบายศรี
- กรรมการนักศึกษา2562
- สืบพุทธศาสตร์
- ตอบปัญหาธรรมะ