ปี 2563

งานศพพี่ฝน

ทำขวัญคณิต

ทำขวัญอังกฤษ

พุทธสมาคม 2563

ตักบาตรวันพุธ2563/1

รุ่น 9 พบที่ปรึกษา

ประเมินภายใน 63

ตักบาตรวันพุธ2563/2

วัดป่า 1/63

อบรมผู้สูงอายุ ต.หัวทะเล 63

ตักบาตรวันพุธ2563/3+อบรม

ตักบาตรวันพุธ2563/4+ถวายเทียน

ค่ายโรงเรียนถนนมิตรภาพ

ตักบาตรวันพุธ 2563/6

การจักการอุตสาหกรรม

ตักบาตรวันพุธ 26/08/2563

เตรียมงานพุทธศาสนศึกษาสานสัมพันธ์2563

งานทักษะวิชาการมยุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2563

พุทธศาสนศึกษาสานสัมพันธ์ มจร.นครพนม

สังเกตการณ์สอนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

ตักบาตรวันพุธ 2/9/2563

ตักบาตรวันพุธ 9/9/2563

พุทธศาสนศึกษา คุรุวันทานวมานุสรณ์

ซ้อมใหญ่พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 2563

ทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ 2563

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัจกร 2563

สำรวจโรงเรียน อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี

แสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่5

มุกดาหาร-นครพนม

วัดบ้านไร่ 63

หลวงพี่เกมส์

ธรรมะภาคปฏิบัติพุทธศาสนศึกษารุ่นที่9 – 17 ธ.ค. 63

ธรรมะภาคปฏิบัติพุทธศาสนศึกษารุ่นที่9 – 18 ธ.ค. 63

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนโรงเรียนสูงเนินวันที่ 16

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนโรงเรียนสูงเนินวันที่ 17 ภาคเช้า

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนโรงเรียนสูงเนินวันที่ 17 ภาคบ่าย

สัมนาพุทธศาสนศึกษา 2563/2