Author Archive: BossPhon

Big cleaning day อาคาร 6 โรงเรียนพุทไธสง ต้อนรับเปิดภาคเรียน

Big cleaning day อาคาร 6 โรงเรียนพุทไธสง ต้อนรับเปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนส […]
ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนพุทไธสง

ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนพุทไธสง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา โรงเรียนพุทไธสงได้ […]
นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทำบุญตักบาตรเทโว ประจำปี 2563 ณ วัดอิสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทำบุญตักบาตรเทโว ประจำปี 2563 ณ วัดอิสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาข […]
ขอแสดงความยินดีกับนายพลวัต สุริรัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ Best practice award ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับนายพลวัต สุริรัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ Best practice award ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีนายพลวัต สุริรัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ส […]
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ พุทธศาสนศึกษา คุรุวันทานวมานุสรณ์ อาคารบูรณวิทยาการ  (สำนักคอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ พุทธศาสนศึกษา คุรุวันทานวมานุสรณ์ อาคารบูรณวิทยาการ (สำนักคอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญร่วมงานพุทธศาสนศึกษา คุรุวันทานวมานุสรณ์ หลักสูตร […]
ภาพกิจกรรมตักบาตรวันพุธครั้งที่ 8 นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป็นผู้นำจัดกิจกรรม

ภาพกิจกรรมตักบาตรวันพุธครั้งที่ 8 นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป็นผู้นำจัดกิจกรรม

วันที่ 2 กันยายน 2563 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุ […]