Author Archive: BossPhon

มรภ.นม ปรับปรุงพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์เพิ่มเติม

มรภ.นม ปรับปรุงพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์เพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ […]
กีฬาสีสานสัมพันธ์ครุศาสตร์ NRRU 2562

กีฬาสีสานสัมพันธ์ครุศาสตร์ NRRU 2562

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช […]
คณะครุศาสตร์จัดอบรมผู้กำกับลูกเสือประจำปีการศึกษา2562

คณะครุศาสตร์จัดอบรมผู้กำกับลูกเสือประจำปีการศึกษา2562

เมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม พ.ศ.2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทย […]
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี […]
ตักบาตรวันพุธ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ตักบาตรวันพุธ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙

นักศึกษา คณาจารย์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศา […]