Category Archive: ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผลงาน, ข่าวรอบด้าน, ข่าวสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา, ภาพกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทำบุญตักบาตรเทโว ประจำปี 2563 ณ วัดอิสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทำบุญตักบาตรเทโว ประจำปี 2563 ณ วัดอิสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาข […]
ขอแสดงความยินดีกับนายพลวัต สุริรัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ Best practice award ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับนายพลวัต สุริรัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ Best practice award ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีนายพลวัต สุริรัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ส […]
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ พุทธศาสนศึกษา คุรุวันทานวมานุสรณ์ อาคารบูรณวิทยาการ  (สำนักคอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ พุทธศาสนศึกษา คุรุวันทานวมานุสรณ์ อาคารบูรณวิทยาการ (สำนักคอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญร่วมงานพุทธศาสนศึกษา คุรุวันทานวมานุสรณ์ หลักสูตร […]
ภาพกิจกรรมตักบาตรวันพุธครั้งที่ 8 นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป็นผู้นำจัดกิจกรรม

ภาพกิจกรรมตักบาตรวันพุธครั้งที่ 8 นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป็นผู้นำจัดกิจกรรม

วันที่ 2 กันยายน 2563 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุ […]
ค่ายพุทธศาสน์ราชสีมาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4

ค่ายพุทธศาสน์ราชสีมาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4

ค่ายพุทธศาสน์ราชสีมาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4 วันที่ 14 – 1 […]