Category Archive: ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผลงาน, ข่าวรอบด้าน, ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปี 2566

ภาพกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุป […]
ภาพกิจกรรม SN Smart Expo VS การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ภาพกิจกรรม SN Smart Expo VS การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถ […]
นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร พิธีสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร พิธีสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษา […]
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมซ้อมใหญ่พิธีอัญเชิญตราพระลัญจกร สักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ปี 63

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมซ้อมใหญ่พิธีอัญเชิญตราพระลัญจกร สักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ปี 63

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัด […]
ภาพกิจกรรมตักบาตรวันพุธครั้งที่ 9 นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป็นผู้นำจัดกิจกรรม

ภาพกิจกรรมตักบาตรวันพุธครั้งที่ 9 นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป็นผู้นำจัดกิจกรรม

วันที่ 9 กันยายน 2563 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุ […]