Category Archive: ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผลงาน, ข่าวรอบด้าน, ข่าวสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา, ภาพกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทำบุญตักบาตรเทโว ประจำปี 2563 ณ วัดอิสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทำบุญตักบาตรเทโว ประจำปี 2563 ณ วัดอิสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาข […]
ภาพบรรยากาศงานพุทธศาสนศึกษา คุรุวันทานวมานุสรณ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

ภาพบรรยากาศงานพุทธศาสนศึกษา คุรุวันทานวมานุสรณ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

ภาพบรรยากาศงานพุทธศาสนศึกษา คุรุวันทานวมานุสรณ์ หลักสูต […]
ภาพกิจกรรมตักบาตรวันพุธครั้งที่ 8 นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป็นผู้นำจัดกิจกรรม

ภาพกิจกรรมตักบาตรวันพุธครั้งที่ 8 นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป็นผู้นำจัดกิจกรรม

วันที่ 2 กันยายน 2563 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุ […]
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมตักบาตวันพุธวิถีใหม่ กายห่างไกล ใจใกล้ธรรม ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมตักบาตวันพุธวิถีใหม่ กายห่างไกล ใจใกล้ธรรม ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิ […]
ภาพบรรยากาศนักศึกษาใหม่( ชั้นปีที่1 )สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาพบที่ปรึกษาในวันเปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษาที่1/2563

ภาพบรรยากาศนักศึกษาใหม่( ชั้นปีที่1 )สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาพบที่ปรึกษาในวันเปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษาที่1/2563

ภาพบรรยากาศนักศึกษาใหม่( ชั้นปีที่1 )หลักสูตรครุศาสตรบั […]